Get Adobe Flash player

Октомври 2019

ОКТОМВРИ


  1. УЧАСТИЕ НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ ”ПРОЛЕТ”  В МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ СЪРЦЕТО НА ДРАКОНА”  ЛЮБЛЯНА -СЛОВЕНИЯ .

                                                                                                                                           03.10.2019Г.

2. ХХV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПОП И РОК ПЕСЕН "ЗЛАТЕН КЕСТЕН"

                                                                                                                                 04.10.-05.10.2019Г.              

3. ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД  ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА ТВОРЧЕСКА  ГОДИНА НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА.                                                       

                                                                                                                                          11.10.2019Г.  

4. УЧАСТИЕ  НА  ДЕЦА ОТ  КЛАСА  ПО  ПОП И ДЖАЗ  ПЕЕНЕ  С ПРЕПОДАВАТЕЛ  СВЕТЛА ГОЧЕВА В  В МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ МУЗИКАЛЕН   ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНИ  ЯБЪЛКИ”  - КЮСТЕНДИЛ.

                                                                                                                                          13.10.2019Г.                                                                                                                                                                  

5.ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА - ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА  КНИГА  „ФЕЯ ЛИЛЕЯ” ОТ

ЗДРАВКА ТРАЙКОВА.

 

6.УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ: „ПАМЕТ БЪЛГАРСКА”   -  1005 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ.

 

7. 16-20 ОКТОМВРИ ” НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО”   ИВИЦИАТИВА УЧРЕДЕНА ОТ  МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.

 

8. КНИЖНИ ВИТРИНИ В БИБЛИОТЕКАТА:

 

-  185ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ 

-  165ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОСКАР УАЙЛД -  ИРЛАНДСКИ ПИСАТЕЛ

  

9. УЧАСТИЕ  ВЪВ ФЕСТИВАЛА  НА КЕСТЕНА -  С.КОЛАРОВО НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА  ГРИГОР КУШЛОВ  ОТ КЛАСА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ ПРИ НЧ."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - 1914" И ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ „ПРОЛЕТ”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13.10.2019Г.

10. УЧАСТИЕ НА ДТФС  " ПРОЛЕТ" В ПРАЗНИЧНИЯ  КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 107 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЕТРИЧ. ГОЛЯМ САЛОН

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28.10.2019Г.