Get Adobe Flash player

Библиотека

ТЪРСЕТЕ В КАТАЛОГА НА БИБЛИОТЕКАТА ТУК

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА КАТАЛОЗИТЕ ТУК


Библиотеката при НЧ "Братя Миладинови" – гр. Петрич е с дългогодишна история.

Историческите извори сочат, че за първи път в Петрич книги са ползвани като библиотечен фонд през 1899 - 1900г.

Традициите на тази библиотека са продължени в 1914г., но поради факта, че градът е фронтови тя преустановява дейността си. През януари 1919г. петричкото читалище възобновява дейността си както и дейността на библиотеката. Ръководството на читалището заделя средства за закупуване на книги, вестници, списания, като всяка година техният брой се увеличава и до днес.

Библиотеката при читалище „Братя Миладинови” – гр. Петрич е най-големият храм на знание на територията на общината. По вид тя е читалищна библиотека и в нея са работили известните български поети Евтим Евтимов и Димитър Гонов.

От 1979г. читалищната библиотека в гр. Петрич е обявена за Централна общинска библиотека и изпълнява функциите на методичен център за останалите 20 читалища в общината.

Сградният фонд на библиотека е с добри комуникативни връзки между отделните звена. Обособени са следните отдели: Заемна за възрастни, Читалня, Комплектуване и обработка, Детски отдел.

Днес библиотеката разполага с 108 500 библиотечни документи – книги, периодични издания, нотни издания, грамофонни плочи, CD и DVD със сбирка от редки и ценни книги, а Държавен вестник се съхранява от 1954г.

Разнородни са проявите на читалищна библиотека – гр. Петрич и всички те са насочени единствено да задоволят потребностите и интересите на читателите.

Библиотеката изготвя информация за всички значими събития и годишнини, провежда беседи по библиотечно-библиографски знания, редовно представя новите книги по местните кабелни телевизии и радио.

Всяка пролет на 23 април – Международният ден на книгата в Детския отдел на библиотеката се провежда ритуала „Вече съм читател”, а през майските дни на културата се организира литературно състезание „Познавате ли българската литература?”.

През 2005г. бе спечелен проект към Министерството на културата за автоматизиране на библиотеката. Същата година бе изградена компютърна мрежа за автоматизиране на библиотечните процеси.

През 2007г. библиотеката участвува в маратона „Голямото четене” с ученици от основните училища.

Библиотеката при Читалище „Братя Миладинови” печели 2 (два) проекта по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, като по този начин попълни фонда си с литература от всички отдели на знанията.

През 2009г. библиотеката при Читалище „Братя Миладинови” – гр.Петрич бе включена в проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” под егидата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и Министерството на културата с цел приобщаване към глобалното информационно общество. Благодарение на този проект библиотеката вече разполага с 6 компютъра и един преносим многофункционален принтер , екран и проектор.