Get Adobe Flash player

Клуб за модерни танци и балет "Кристал"

  РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИНА ДИМОВА 

 

              Марина Димова е  завършила Киевския Държавен институт на културата „А.Е. Корнейчук” и  квалификационен курс за ръководители на хореографски колективи при Министерството на народното образование в Украйна,  притежава Диплома за ръководител - секция спортна гимнастика.

          През 2006 г. завършва магистратура по специалност ”Туризъм”в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград  и от 2007 г. започва да преподава в Земеделска професионална гимназия гр.Сандански, но не изневерява на любимото си занимание – преподаване на танци.

            Марина Димова  12 години  е ръководител на балетна формация „ Жасмин „ в гр. Сандански , лауреат е на многобройни международни и национални фстивали.

           В Клуба по модерни танци и балет децата разпределени в три възрастови групи, всеки понеделник и четвъртък с огромно желание тренират усилено модерни танци и балет.